ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Två framstående astronomer har avlidit

Okänd användare
Lör 20 nov 2010 11:10:27
Allan Sandage, 84, och Brian Marsden, 73, har avlidit

http://www.skyandtelescope.com/community/skyblog/newsblog/108244799.html

http://www.skyandtelescope.com/community/skyblog/newsblog/109107254.html

----------------------------------------------

Allan Sandage tog över efter Hubble och fortsatte kalibrera den kosmiska avståndsskalan. Sandages förstorade universum avsevärt. De tidigare accepterade värdena för rödförskjutningen och dess variation med avståndet indikerade att universum bara var 1,8 miljarder år gammalt. Denna siffra ställde till problem, eftersom många stjärnor då tycktes vara äldre än universum självt! Sandage upptäckte att Hubble av misstag hade trott att små områden i närbelägna galaxer där stjärnor bildades var individuella stjärnor och ur det fick Hubble alltför små avstånd till de närmaste galaxerna så att hela hans kosmiska avståndsskala blev för liten. Sandage fann att universum snarare var ca 12 miljarder år gammalt. Den kritiska parametern, Hubble-parametern, hade Hubble själv satt till 530 km/s/Mpc (Mega-parsec). Sandage reviderade detta värde till 75 km/s/Mpc. Det moderna värdet är mycket nära Sandages värde: 71 km/s/Mpc. Om man tar det inverterade värdet av Hubble-parametern får man (efter lite sortomvandlingar) en första approximation av universums ålder. Ett minskat värde på Hubble-parametern leder därför till ett högre värde på universums ålder.

Sandage gjorde det mesta av sina observationer innan de digitala detektorerna började användas, och under sina observationspass satt han i regel i observationsburen nära primärfokus på Hale-teleskopet med sin 5-meters-spegel istället för i ett bekvämt kontrollrum. Sandage ansåg detta vara en fördel: It gives you a great deal more time to think about the consequences of the data coming in... The mind is put in a state when it´s more receptive to call things up from its deep recesses. På det sättet hade Sandage en likhet med många amatörastronomer.

----------------------------------------------

Brian Marsden var 1968-2000 ledare för IAU´s Central Bureau of Astronomical Telegrams som hanterar rapporter om alla nyupptäckta kometer och asteroider. Marsden beräknade själv många av dessa banor, och den kometförutsägelse han var mest stolt över var Swift-Tuttle som av de flesta väntades återvända år 1981. Marsden trodde däremot att Swift-Tuttle 1862 var samma komet som kometen år 1737, och ur detta förutsade Marsden att Swift-Tuttle skulle återvända 1992 istället för 1981. Och Marsden fick rätt. Swift-Tuttle har den längsta perioden av alla kometer för vilka man har lyckats förutsäga en framtida perihelpassage.

I början på 1990-talet upptäcktes de första Kuiper-bältes-objekten strax bortom Neptunus bana. De flesta asttronomer ansåg att det frösta Kuiper-bältes-objektet upptäcktes 1992, men Marsden ansåg att det första objektet av denna typ upptäcktes redan 1930. Han räknade alltså från början även Pluto till dessa objekt. Så småningom blev den synpunkten allt mer accepterad, och 2006 klassificerades Pluto officiellt om från planet till dvärgplanet.

Marsden hade en närmast encyklopedisk kunskap om solsystemet och vad det innehåller. Han kom ihåg datum, platser, eccentriciteter och halva storaxlar för ett stort antal av solsystemets mindre objekt. Marsden stödde amatörastronomerna och fick många rapporter av hög kvalitet därifrån.


Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds