ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Uppfräschad Hubble-konstant

Okänd användare
Mån 11 maj 2009 18:38:10
Ett nytt värde på Hubble-konstanten har kommit nu i dagarna: 74.2 km per sekund per megaparsec. Resultatet härrör från studier med Hubble-teleskopet bl.a. av cepheider i galaxen NGC 4258 (ibland kallad M106, även om den inte fanns med i Messiers originalkatalog).

Det nya värdet är något större de 72 km per sekund per megaparsec som tidigare undersökningar med Hubble-teleskopet har pekat på.

De nya resultaten sammanfattas här …

http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=8248

… och här finns lite info om NGC 4258:

http://seds.org/messier/m/m106.html

mvh
Hans Bengtsson

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds