ASTRONOMI
GUIDEN
Rymdfart > Uppskjutning av  rymdfärjan

Okänd användare
Ons 8 aug 2007 13:18:37
Rymdfärjan Endeavour startar inatt 00:36 om vädret och allt annat tillåter.

Blir kanske lite titt på NASA TV igen då :)

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds