ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > Utlysning av astronomiskt ungdomsstipendium

Okänd användare
Ons 6 maj 2015 14:29:29
Stjärnskott sökes!

Svenska Astronomiska Sällskapet utlyser Rosa Tengborgs ungdomsstipendium, till
stöd för en lovande amatörastronom, astronomistuderande eller någon som på annat
sätt är aktiv inom astronomi. Känner du en ungdom som har bidragit till verksamhet
med astronomisk anknytning i Sverige det senaste året? Skicka då in en nominering!
Stipendiet är på 5000 kr, och utdelas årligen i samband med Astronomins dag och natt
(10 oktober 2015).

Nomineringen måste innehålla namn och ålder på den föreslagna kandidaten samt en
kort motivering. Skicka förslaget till stipendium@astronomiska.se senast 30 juni 2015.

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds