ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Varför uppstår ett magnetfält runt en ström?

Okänd användare
Tis 8 nov 2005 18:15:46
Hej!

Jag har funderat på varför det uppstår ett magnetfält runt en ledare där det går en ström. Har det att göra med elektronens spinn, eller vad är det som gör detta?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds