ASTRONOMI
GUIDEN
Fysik och begrepp > Värme...?

Okänd användare
Lör 26 okt 2013 13:50:34
Jag blev lite nyfiken på begreppet värme, men wiki förklarar endast i allmänna ordalag om hur den överförs.
Jag ´vet´ ju att värme kommer av vibrationer i materia, ju mer den vibrerar desto varmare, men vad är det som egentligen rör sig ?
Är det atomer som vibrerar i förhållande till varandra.
Är denna rörelse definierad som en viss bestämd frekvens , eller är det bara typ vitt brus ?
Värme avges ju som infraröd elektromagnetisk strålning, och den är väl inom ett visst frekvens-spektrum.

- kanske lite fel forum, men jag vet ju att det finns kloka varelser här .. :)

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds