ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > Vilken lins

Okänd användare
Sön 16 maj 2010 21:44:23
Hej
Jag har just köpt en 70 mm refraktor (Skylux) och det medföljde en 20 mm, en 4 mm och en 2 x barlow. Precis som i de recensioner jag läst innan köpet har jag märkt att 20 mm linsen är bra men de andra två rätt dåliga. Får inte till någon vidare bra skärpa med dessa. Frågan är vad jag skall komplettera 20 mm linsen med? Är det standardmått vad gäller teleskop och linser? Allstå passar alla linser i alla teleskop? Har någon några kloka tankar till en nybörjare.
Andreas

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds