ASTRONOMI
GUIDEN
Solsystemet > Vilken planet ?

Okänd användare
Fre 1 feb 2013 01:51:50
jag ser en starkt lysande stjärna, förmodligen en planet i nordöst cirka 30 grader över horisonten, tidpunkt cirka 0200. mellansverige.
är det möjligen jupiter eller saturnus ?

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds