ASTRONOMI
GUIDEN
Osorterat > WWF Earth Hour lörd 2014-03-29 - Släck allting kl 20:30-21:30!

Okänd användare
Fre 28 mar 2014 16:37:52
WWF:s miljömanifestation kommer alltså att äga rum i morgon lördag mellan kl 20:30 och 21:30. Då är det meningen att alla ska släcka allting som lyser.

Som astro-intresserade har vi ju dubbelt intresse av detta. Speciellt sådana som undertecknad, som råkar bo mitt i Göteborg, ser ju annars sällan mer än 3-5 stjärnormed blotta ögat här vid klart väder.

Den andra aspekten är att vi kan ju se att vi får allt mer och längre molnperioder som riktar in sig på Skandinavien, och allt mera regn. Det kommer ju hela tiden allt fler undersökningar som med allt högre sannolihet tillskriver detta klimatförändringar skapade av våra allt större utsläpp av koldioxid och annat.

Vi ser ju mycket hellre att de som bestämmer börjar göra något för att minska accelerationen, plana ut och reducera utsläppen redan nu istället för att bara passivt vänta och se (eftersom det inte kostar någonting på kort sikt).

Förmodar att andra halvtimmen kommer att vara bättre - dels är det lite mörkare då och dels har förmodligen fler kommit ihåg att släcka då...

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds