ASTRONOMI
GUIDEN
Forskning och utbildning > YZ Gem - Karl Bohlins svårtolkade stjärna

Okänd användare
Sön 21 feb 2010 15:11:31
När Karl Bohlin undersökte 18 bilder som åren 1921-24 hade tagits från Stockholm, blev han varse att en stjärna i Gemini tycktes ändra sin ljusstyrka. Upptäckten publicerades bl.a. i Astronomische Nachrichten:

http://adsabs.harvard.edu/full/1925AN....224..403B

Bohlin anger den fotografiska (blå) magnitudvariationen 9.0 – 10.0 och en period omkring 1100 dygn. Vi kan genast konstatera att periodangivelsen inte är relevant, de sparsamma observationerna tillåter inte någon periodbestämning.

När det gäller de individuella observationerna så är dessa av större intresse (och kommer snart in i SVO!). Magnitudskalan var på den tiden ännu mycket flytande, i synnerhet gällde detta när man hamnade relativt djupt ner i magnituderna. Tack vare att Bohlin föredömligt har angett vilka stjärnor han använde som referens, jämte alla stegvärderingsskattningarna, så kan vi ganska enkelt överföra Bohlins magnituder till moderna magnituder.

Bohlins jämförelsestjärna a, som anges ha magnitud 9.0, hittar vi i Tycho-2-katalogen som en stjärna med blå magnitud (BT) = 10.77 och visuell magnitud (VT) = 10.06. Jämförelsestjärnan b, med angiven magnitud 10.0, har i samma katalog BT = 11.53 och VT = 11.15.

När vi reducerar Bohlins stegvärden till modern blå magnitud ( som vi kan kalla mpg), och slår samman observationer från plåtar tagna samma natt, erhåller vi:

1921 Mar 16: 11.3
1921 Mar 28: 11.1
1921 Okt 28: 11.4
1922 Mar 24: 10.8
1922 Mar 28: 10.9
1922 Nov 25: 11.0
1923 Apr 17: 11.2
1923 Nov 06: 11.2
1923 Dec 15: 10.9
1924 Apr 02: 11.1
1924 Apr 24: 11.3
1924 Apr 28: 11.4
1924 Apr 30: 11.5
1924 Maj 01: 11.3
1924 Dec 19: 11.2

Den av Bohlin angivna variationen 9.0 – 10.0 blir därmed istället mpg = 10.8 – 11.5, dvs en amplitud av 0.7 magnituder istället för 1.0 magnituder.

Stjärnan fick först det preliminära namnet AN 7.1925, och 1926 blev det officiella namnet YZ Gem:

http://adsabs.harvard.edu/full/1926AN....228..353G

Det kan också påpekas att preliminärnamnet AN 7.1925 i GCVS felaktigt har tilldelats en helt annan variabel, VZ Gem. Säkerligen är det en felläsning som ligger bakom detta misstag.

Som en uppföljning till Bohlins rapport, undersökte Parenago stjärnan på 47 plåtar tagna från Moskva och Simeis. Resultatet blev att stjärnan hade haft oregelbundna variationer mellan mpg = 10.8 och 11.6, i utomordentlig överensstämmelse med de siffror som man får efter en reduktion av Bohlins observationer.

Under slutet av 50-talet gjorde fransmannen Petit 22 visuella observationer av YZ Gem med en 11 cm refraktor, och kom fram till att stjärnan hade oregelbundna variationer 9.5 – 10.3. Rubriken är Observations d’Étoiles Variables Rouges Irrégulières, dvs Observationer av oregelbundna röda variabla stjärnor. Man kan förmoda att Petit använde en gammal magnitudsekvens där jämförelsestjärnorna fortfarande hade alltför ljusa magnituder angivna. Artikeln hittar man här:

http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1960JO.....43...83P/0000083.000.html

Ett intressant faktum är att YZ Gem, i motsats till vad man länge trodde, inte alls är röd! Bohlins rapport om en rödaktig färg är svår att förklara. I själva verket är YZ Gem av spektralklassen A6 och nästan ofärgad.

Tycho-2-katalogen ger BT = 11.07 och VT = 10.95, dvs ett färgindex (BT-VT) på endast +0.12 magnituder.

NOMAD-katalogen säger B = 11.04 och V = 10.94, dvs färgindex (B-V) +0.10 magnituder.

TASS-katalogen ger V = 10.78.

AAVSO har inga observationer av YZ Gem, däremot hittar vi i AFOEV-arkivet 12 fotografiska (blå) observationer utförda av Schweitzer under åren 1971-73. Dessa observationer ligger samtliga inom det mycket trånga intervallet mpg = 10.8 och 11.1 och ger inga belägg för verklig magnitudvariation.

Jag har även hittat två observationsserier från NSVS-projektet och en ASAS-serie. Dessa serier skickar jag till Thomas Karlsson för analys i Peranso-programmet. En snabbtitt på värdena visar dock ingen tydlig magnitudvariation.

Hur ska vi nu tolka denna information? Är YZ Gem variabel eller är den konstant? Det känns än så länge oklart, de ganska fåtaliga observationerna pekar i lite olika riktningar. Man kan mycket väl tänka sig att amplituden i själva verket speglar felmarginalerna i magnitudbestämningarna. Men givetvis kan verklig variabilitet inte alls uteslutas. I så fall är det dock ganska svårt att gissa sig till vilken variabeltyp det skulle handla om. Kanske kan AG:s astrofotografer hjälpa till att lösa frågan?

Koordinaterna för YZ Gem är (J2000.0):

RA = 07 33 42.80
DE = +21 15 20.5

En identifikationskarta (1 x 1 grad, norr uppåt) hittar man här:

http://mira.aavso.org/cgi-bin/vsp.pl?action=render&name=YZ+Gem&ra=&dec=&charttitle=&chartcomment=&aavsoscale=D&fov=60&resolution=100&maglimit=14.5&north=up&east=left&othervars=all&chartid=&Submit=Plot+Chart

Kartan innehåller inga jämförelsemagnituder, men sådana kan man enkelt få via Tycho-2-katalogen. Magnituderna för Bohlins två jämförelsestjärnor a och b ges dessutom tidigare i detta inlägg, och identifikationen av a och b framgår av inläggets första länk.

Mvh
Hans Bengtsson

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds