Jag vill läsa AstronomiGuidens användarvillkor

Användarvillkor specificerar användarens rättigheter och skyldigheter i samband med användningen av AstronomiGuiden. Dessa villkor klargör användarens tillåtna aktiviteter, ansvarsfördelningen gällande informationen som presenteras i applikationen, begränsningar av användarens handlingar, samt konsekvenserna vid överträdelse av villkoren.

Läs AstronomiGuidens användarvillkor här!

AstronomiGuiden
AstronomiGuiden är en ideellt privatdriven svensk webbplattform med en vision om att höja allmänhetens kunskaper inom astronomi. Med engagemang strävar AstronomiGuiden efter att inspirera Sverige kring universum och dess oändliga mysterier.
  Länkar

AstronomiGuiden © 1999 - 2024.
Version: 1.4.