Jag vill registrera mig

Hur du registrerar dig med e-postadress

Du kan joina AstronomiGuiden genom att registrera dig på sidan. För att registrera dig behöver du välja ett användarnamn, som inte är upptaget, ange din e-postadress samt välja lösenord.

Användarnamn

Ditt användarnamn är det namn som visas utåt på AstronomiGuiden, dvs det som andra användare kan se. Användarnamnet behöver vara unikt vilket innebär att du måste välja ett användarnamn som ingen annan redan tagit.
Måste vara minst 3 tecken långt och får endast innehålla bokstäver, siffror, bindestreck och understreck.

E-postadress

Du behöver ange din e-postadress när du registrerar dig. Du måste ha tillgång till e-postadressen du anger för du behöver verifiera den direkt efter registrering. E-postadressen visas aldrig utåt på AstronomiGuiden, däremot kan det skickas mail till din e-postadress exempelvis om du glömt bort ditt lösenord.

Lösenord

För att registrera dig måste du välja ett lösenord till ditt konto. Ditt lösenord måste vara minst 8 tecken långt, innehålla minst en versal, en gemen, en siffra och ett specialtecken. Vi har valt att !@#$%^&*()?:{}| räknas som specialtecken.

 

AstronomiGuiden
AstronomiGuiden är en ideellt privatdriven svensk webbplattform med en vision om att höja allmänhetens kunskaper inom astronomi. Med engagemang strävar AstronomiGuiden efter att inspirera Sverige kring universum och dess oändliga mysterier.
AstronomiGuiden © 1999 - 2024.
Version: 1.3.